www.iaw.nl

internetadressenwijzer

Wordt uw website gevonden? Hier uw website?

Link aanmelden / website toevoegen

Plaats gratis uw website bij de links op deze wijzer.
Uw website dient wel branchegerelateerd te zijn. Klik hier.

Beste Links

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
In de portefeuille van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zit onder ander ook het onderwerp kinderopvang. Met de zoekfunctie op de pagina kunt dossiers en andere documenten vinden en inzien   Website

VNG Kinderopvang VNG Kinderopvang
De Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang schetst de kaders waarbinnen de gemeenten zorg moeten dragen voor de uitbreiding van het aantal kindplaatsen. Binnen deze kaders krijgen de gemeenten echter ruimte om aansluitend op de lokale behoefte...   Website

Meer Links

Kinderopvang Us Mem Kinderopvang Us Mem
Kinderopvang Us Mem biedt gastouderopvang in een huislijke omgeving aan kinderen van 0 tot 4 jaar. Er worden maximaal 4 kinderen per keer opgevangen.Ik vind het belangrijk om de groep klein te houden zodat het...
http://www.kinderopvangusmem.nl

IkZoekIkOok IkZoekIkOok
De gratis ontmoetingsplaats voor oppassers en ouders in Nederland en Belgiƫ. De ontmoetingsplaats bezoeken? Ga naar www.ikzoekikook.nl
http://www.ikzoekikook.nl

St. Kinderopvang Noord-Holland St. Kinderopvang Noord-Holland

http://www.sknamsterdam.nl/

Wet Kinderopvang Wet Kinderopvang
Website van het programmabureau implementatie Wet kinderopvang (Wk). Op deze site wordt informatie verstrekt over het wetsvoorstel in het algemeen en ingedeeld per doelgroep
http://www.wetkinderopvang.nl

Sport en Kinderopvang Sport en Kinderopvang
Het project Sport en kinderopvang ondersteunt het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen sportinstellingen en kinderopvangorganisaties.??
http://www.sportenkinderopvang.nl

Maatschappelijk Ondernemers Groep Maatschappelijk Ondernemers Groep
Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang
http://www.mogroep.nl

Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang
De Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang is een jonge en groeiende vereniging die de belangen behartigt van Nederlandse ondernemers die professionele opvang bieden aan kinderen in de leeftijd...
http://www.kinderopvang-net.nl

Waarborgfonds Kinderopvang Waarborgfonds Kinderopvang
Het Waarborgfonds Kinderopvang verleent borgstellingen aan kredietverschaffers ten behoeve van kinderopvangondernemers die financiering nodig hebben voor het oprichten of uitbreiden van hun organisatie...
http://www.waarborgfondskinderopvang.nl

Informatiecentrum Kinderopvang Informatiecentrum Kinderopvang
Site van het Informatiecentrum Kinderopvang van NIZW Jeugd. De website geeft informatie over de kwaliteit van kinderopvang en is bedoeld voor iedereen die het werk van leidsters en gastouders in de kinderopvang...
http://www.infokinderopvang.nl

Dagindeling.nl Dagindeling.nl
Het Project Dagindeling van DCE houdt zich bezig met het verbeteren van de mogelijkheden om werken en zorgen te combineren. Nederland is nog niet zo ingericht dat het vanzelfsprekend is voor mannen en vrouwen...
http://www.dagindeling.nl

Kinderopvang aan huis Kinderopvang aan huis
Website van het Equalproject vernieuwing kinderopvang aan huis met informatie over gastouderopvang en kinderopvang aan huis
http://www.kinderopvangaanhuis.nl